Tuesday, October 30, 2012

Kesederhanaan dalam Islam

Kata Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi, kesederhanaan bermaksud pertengahan antara dua pihak atau keadaan yang bertentangan. Pertengahan yang dimaksudkan ialah sikap kita tidak condong kepada salah satunya, apalagi menolaknya. Sikap kita tidak dikuasai oleh salah satunya.
Beliau menyenaraikan beberapa perkara yang yang saling bertentangan, antaranya yang menarik ialah antara soal-soal ketuhanan dengan kemanusiaan. Soal-soal ketuhanan adalah yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah swt, aktiviti kita berkaitan dengan soal dosa-pahala, seperti yang berkaitan dengan sembahyang, puasa, zakat dan haji, serta rangkai-rangkaiannya yang sunat hukumnya; manakalah soal-soal kemanusiaan adalah yang berkaitan dengan manusia dan makhluk keseluruhannya. Jadi apa sahaja yang berkenaan dengan manusia dan makhluk adalah dikira kemanusiaan. Misalnya, memberi sedekah adalah untuk mengharap pahala tetapi berkaitan dengan manusia, menyiram pokok juga boleh mendatangkan pahala tetapi berkaitan dengan makhluk, seperti mana juga menjaga kebersihan diri mahupun alam sekitar, adalah berkaitan dengan makhluk, jadi adalah kemanusiaan.
Jadi, seseorang yang mengaku beriman, yang paling sempurna adalah mendukung kedua-duanya secara adil seperti yang ditakrifkan di atas, tidak melebihkan salah satunya sahaja. Mungkin lebih mudah difaham jika disebut, umpamanya, satu untuk ketuhanan, satu untuk kemanusiaan.
Mengapakah Islam menekankan persoalan keseimbangan? Antara sebabnya, kerana manusia adalah khalifah di muka bumi ini.

No comments:

Post a Comment